Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Kiinteistön muodostaminen

Kaupunki vastaa asemakaava-alueella tonttijakojen laadinnoista ja kiinteistötoimituksista. Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin ja hakea rakennuslupaa rakennusvalvontatoimistosta.

Tonttijako

Asemakaava-alueella rakennuskortteleihin laaditaan tonttijako. Tonttijako osoittaa korttelin jakautumisen rakennuspaikoiksi. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavan yhteydessä. Jos voimassa olevaa tonttijakoa halutaan muuttaa, tulee hakea tonttijaon muutosta. Tonttijako ja tonttijaon muutos tulevat vireille maanomistajan anomuksesta.

Tontin lohkominen

Tonttijaon mukaiset tontit muodostetaan kiinteistöiksi lohkomalla. Tontin lohkominen tulee vireille omistajan hakemuksesta tai määräalaan myönnetystä lainhuudosta.

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteriä pidetään kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialueiden rekisteriyksiköistä. Kiinteistörekisteri sisältää tietoja yksiköiden ominaisuuksista ja sijainnista sekä yksiköitä koskevia muita tietoja. Kullakin kiinteistöllä tulee olla toisistaan poikkeava kiinteistötunnus. Kiinteistörekisteriotteita tarvitaan mm. rakennuslupaa haettaessa ja kiinteistöä tai sen määräalaa myytäessä.

Kiinteistörekisterin ohella on saatavissa lainhuuto- ja rasitustodistukset, jotka osoittavat kiinteistön omistus- ja kiinnitystiedot. Omistustieto tarvitaan mm. rakennuslupaa haettaessa. Omistus- ja kiinnitystietoa tarvitaan mm. kiinteistöä tai sen määräalaa myytäessä.

Tarvittavat kiinteistörekisteriotteet, kiinteistön lainhuuto- ja rasitustodistukset saa koko maan alueelta Kiinteistöliikelaitos


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 8.1.2015 10:57 ja sivu on julkaistu 2.2.2007 10:16

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi