Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

Tutustu myös Parasta palvelua -videoon!

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö laajenee

Turussa, Espoossa, Oulussa, Kouvolassa ja Tampereella on jo käytössä uusi sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP). Seuraavaksi järjestelmän ottavat käyttöön Kaarinan ja Lohjan kaupungit.

 

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle palvelulle tai kunnan ostamille palveluille. Palveluseteli ei ole konkreettinen ”seteli”, vaan se voi olla esimerkiksi viranhaltijapäätös (palvelupäätös). Palvelusetelin arvo on osuus, jonka kunta maksaa asiakkaan palvelusta. Arvo voi olla tulosidonnainen tai tasasuuruinen. Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelustaan on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas (tai hänen edustajansa) ottaa yhteyttä haluamaansa palveluntuottajaan. Palveluntuottajista on kunnan ylläpitämä lista, johon on merkitty kaikki palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyt palveluntuottajat. Listalle hyväksytään palveluntuottajat, jotka täyttävät kunnan hakukriteerit ja sitoutuvat palveluseteliin liittyvään sääntökirjaan.

Asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen palveluun liittyvistä yksityiskohdista, esimerkiksi palvelun saamisen ajasta. Palvelun sisältö on määritelty palvelupäätöksen yhteydessä tai palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Muilta osin sopimukseen on hyvä kirjata kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet.

Asiakkaan saamaa palvelua voidaan seurata palveluraportilla, jota palveluntuottaja täyttää, ja jonka asiakas kuittaa palvelun tapahduttua. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain palvelusetelien arvon osalta ja asiakkaalta asiakkaan omavastuuosuuden.

Asiakas voi ostaa lisäpalveluita. Nämä palvelut asiakas maksaa kokonaisuudessaan itse palveluntuottajalle.

Turku on ottanut käyttöön sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP). Järjestelmän käyttöönoton vuoksi palveluntuottajaksi Turkuun hakeutuminen tapahtuu vain sähköisesti osoitteessa parastapalvelua.fi.

Ohjeet palveluntuottajille PSOP:n käyttöön löytyvät osoitteesta www.turku.fi/psop

Hakuohjeet ja lomakkeet

Kotihoidon palveluseteli:

Tehostettu palveluasuminen:

Siivouksen palveluseteli:

Omaishoidon tuen palveluseteli :

Muut Turun kaupungin palvelusetelit

Hyväksytyt palvelusetelituottajat:

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajat (pdf)

Vaativan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajat (pdf)

Muistathan, että reaaliaikaiset palveluntuottajalistat löytyvät osoitteessa: https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat

Ohjeet palveluntuottajalistan tulostamiseen PSOPissa


Sivua viimeksi päivitetty 7.10.2014 8:14 ja sivu on julkaistu 18.2.2012 9:54

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi