Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Luolalan vihkiäiset

Den nya brandstationen betjänar de boende på ett mångsidigt sätt och ökar tryggheten på området

Festlig invigning av Luolala brandstation

Egentliga Finlands räddningsverk ordnade tisdagen 24.3.2015 en invigningsfest på Luolala brandstation. Nästan hundra inbjudna gäster deltog i festligheterna.

Huolimattomassa roskienpoltossa kytee maastopalon vaara

Hygges- och halmbränning ska alltid anmälas till räddningsverket

Risk för markbrand vid ovarsam bränning av trädgårdsavfall

Kvistar och trädgårdsavfall som insamlas vid vårstädningen ska transporteras till avstjälpningsplatsen eller komposteras. Den som likväl beslutar sig för att bränna sitt trädgårdsavfall på tomten ska göra det på rätt sätt.

Räddningsverket oroat över sotarnas säkerhet i arbetet

Sotarna råkar varje år ut för drygt hundra olycksfall i arbetet. I över hälften av fallen har sotaren fallit ner från taket eller från en stege. Det är fråga om allvarliga olycksfall.

Andra upplyftningar

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi