Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Bränning av skräp

Hygges- och halmbränning ska alltid anmälas till räddningsverket

Risk för markbrand vid ovarsam bränning av skräp

Om det utfärdats varning för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är det förbjudet att göra upp öppen eld. Allt trädgårdsavfall måste naturligtvis brännas på en säker plats och den som bränner ska ha tillgång till vatten och förstahandssläckare.

Undersökning: Majoriteten av finländarna litar på hemkommunens räddningsverk

Till räddningsverkens starka sidor hör att verksamheten är effektiv, snabb, kvalificerad och pålitlig. Fler än nio av tio finländare anser att räddningsverkens verksamhet är effektiv.

Tulipalo

Räddningsverket: viss ökning av antalet uppdrag 2013

Det ökade antalet uppdrag förklaras bl.a. av olika uppgifter för att förebygga de skador som de hårda stormarna i slutet av året orsakade. Vid sidan av naturkatastrofer sysselsatte miljöolyckor och beredskapen inför denna typ av olyckor Egent-liga Finlands räddningsverk 2013.

Andra upplyftningar

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Jouren för smådjur:
0600 124 44
Jouren för nyttodjur:
0600 0 41451

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi